BPH (Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính)

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt hay b p p. mạnh t ỉnh k h ạc sản (BPH) là tình trạng khi tuyến tiền liệt phì đại. Kết quả là, dòng chảy của nước tiểu trở nên bất thường và cảm giác đi tiểu không đầy đủ.

Tuyến tiền liệt chỉ thuộc sở hữu của nam giới. Vì vậy, căn bệnh này chỉ nam giới mới trải qua. Hầu hết tất cả nam giới đều gặp phải tình trạng phì đại tuyến tiền liệt, đặc biệt là ở độ tuổi 60 trở lên. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi bệnh nhân và không phải tất cả các trường hợp phì đại tuyến tiền liệt đều gây ra vấn đề.

 bph, lành tính tuyến tiền liệt, triệu chứng, nguyên nhân, cách phòng tránh, cách điều trị, alodokter