Nhận biết các triệu chứng của các bệnh nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và cách đối phó với chúng