Phân Loại Nhận Biết Phthalates, Hóa Chất Được Gọi Là Nguy Hiểm Cho Trẻ Em Và Phụ Nữ Mang Thai