Sự hiểu biết về sức khỏe Chức năng tuyệt vời của não dựa trên các bộ phận của nó

Đại não là phần lớn nhất của não. Những cơ quan rất phức tạp này có nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể, chẳng hạn như điều chỉnh các chuyển động của cơ thể, kỹ năng ngôn ngữ, tư duy và lưu trữ trí nhớ.

Tiểu não được chia thành hai phần, não trái và não phải. Bán cầu trái kiểm soát chuyển động của phần bên phải của cơ thể, trong khi bán cầu phải kiểm soát phần bên trái của cơ thể. Hai phần này được nối với nhau bằng các sợi thần kinh được gọi là thể vàng.

 Hiểu chức năng tuyệt vời của não dựa trên các bộ phận của nó-dsuckhoe